HYDROPONISK ODLING

Omfamna framtiden – odla hydroponiskt


 

Hitta utrustningen till dina hydroponiska odlingar här:

Odla.nu

Miljövänlig odling som sparar dig pengar

Hydroponisk odling är en odlingsform som vuxit i popularitet de senaste åren och som kommer att bli allt mer relevant i framtiden. Den mest uppenbara skillnaden vid jämförelse med traditionell växtodling är att ingen jord används. För att ge plantan den näring som krävs används istället mineralbaserade näringsämnen som löses upp i vatten. Lösningen är det enda som växtens rötter kommer i kontakt med.

Man odlar inte på detta vis för bara sakens skull, utan det finns en rad fördelar med odlingsformen. Framför allt går det åt mindre vatten när man odlar hydroponiskt. Att odla 1 kg tomater på vanligt vis kräver normalt 400 liter vatten. På en hydroponisk farm når man samma resultat med endast 70 liter. Det behövs ingen Einstein för att se de ekonomiska fördelarna och miljönyttan i detta.

Hydroponisk odling intresserar forskare världen över allt eftersom miljötänk blir viktigare. Stora mängder vatten skulle kunna sparas om metoden användes i stor skala. Då mindre energi skulle gå åt till vattenrening finns det också möjligheter att  minska koldioxidutsläpp. Forskare studerar även hydroponisk odling som sätt att producera mat på andra planeter. Under långa rymdresor till planeter som Mars kommer astronauter behöva producera sin egen mat. Då vatten inte är något man slösar med på dessa platser kan hydroponisk odling vara ett vettigt alternativ.

Beställ idag och ta det lilla steg som kan bli mänsklighetens nästa jättekliv!

Hydroponisk odling, utrustning hos Odla.nu